News

Dorota Rzążewska prelegentką LEGAL MARKET DAY 2022!

Prelegentką konferencji LEGAL MARKET DAY 2022 będzie Dorota Rzążewska – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny – specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzonych przed sądami, organami ścigania tudzież organami celnymi, a także sprawach spornych przed Urzędem Patentowym.

Kto nie może się doczekać już LMD 2022? Do zobaczenia 10-11 marca 2022!

7 stycznia 2022