Andrzej Ladziński

Podatkami zajmuje się od 1995 r., kiedy po studiach rozpoczął pracę w administracji skarbowej w Urzędzie Skarbowym Poznań – Nowe Miasto w dziale podatków pośrednich. W 2004 roku zdał egzamin państwowy na doradcę podatkowego.

Andrzej Ladziński specjalizuje się w postępowaniach, w których organy skarbowe kwestionują skutki podatkowe przeprowadzonych optymalizacji, w szczególności w zakresie podatku dochodowego. Od 2005 r. jest członkiem Rady Podatkowej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W latach 2006-2012 zasiadał w Komisji Prawnej FIVB (Światowa Federacja Piłki Siatkowej). Od 2015 r. jest ekspertem Ośrodka Studiów Fiskalnych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

W latach 2018-2021 był członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych V kadencji w której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP. W styczniu 2022 został wybrany przez środowisko doradców podatkowych na przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych VI kadencji.

Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem kilkudziesięciu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Moje prelekcje

11.03.2022

Debata “Przyszłość zawodu prawnika w Polsce”

Andrzej Ladziński

Podatkami zajmuje się od 1995 r., kiedy po studiach rozpoczął pracę w administracji skarbowej w Urzędzie Skarbowym Poznań – Nowe Miasto w dziale podatków pośrednich. W 2004 roku zdał egzamin państwowy na doradcę podatkowego.

Andrzej Ladziński specjalizuje się w postępowaniach, w których organy skarbowe kwestionują skutki podatkowe przeprowadzonych optymalizacji, w szczególności w zakresie podatku dochodowego. Od 2005 r. jest członkiem Rady Podatkowej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W latach 2006-2012 zasiadał w Komisji Prawnej FIVB (Światowa Federacja Piłki Siatkowej). Od 2015 r. jest ekspertem Ośrodka Studiów Fiskalnych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

W latach 2018-2021 był członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych V kadencji w której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP. W styczniu 2022 został wybrany przez środowisko doradców podatkowych na przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych VI kadencji.

Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem kilkudziesięciu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.