Dorota Rzążewska

Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP) obecnej kadencji.

Pełniła też tę funkcję w latach 2017-2021. Wcześniej była również Dziekanem Okręgu Mazowieckiego PIRP.

Jest krajowym i europejskim rzecznikiem patentowym oraz radcą prawnym, a także mediatorem w sprawach własności intelektualnej oraz arbitrem polskich i europejskich sądów arbitrażowych ds. domen internetowych.

Od ponad 25 lat doradza polskim i zagranicznym klientom w sprawach z zakresu ochrony praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomaga przedsiębiorcom efektywnie zarządzać prawami własności intelektualnej by rozwijać biznes i osiągać rynkowy sukces.

Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie rzecznika patentowego oraz radcy prawnego dzięki czemu z dużym powodzeniem prowadzi postępowania sporne i sądowe z zakresu naruszeń praw wyłącznych, w tym skomplikowane spory patentowe oraz odnośnie znaków towarowych czy praw autorskich.

Zajmuje się także tematyką ochrony praw własności intelektualnej w Internecie w odniesieniu do nazw domen internetowych a także szeroko w rozumianej działalności e-commerce. Wspiera też firmy w realizacji strategii biznesowych, świadcząc pomoc z obszaru prawa korporacyjnego i obsługi transakcji handlowych.

Aktywnie popularyzuje wiedzę na temat ochrony praw własności intelektualnej podczas wielu konferencji, szkoleń i warsztatów edukacyjnych. Jest autorką licznych krajowych i zagranicznych publikacji. Działa aktywnie także w międzynarodowych organizacjach prawa własności intelektualnej INTA oraz AIPPI.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest wspólnikiem zarządzającym Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi oraz JWP Kancelarii Prawnej, a także fundatorką Fundacji JWP Pomysł-Patent-Zysk.

Moje prelekcje

11.03.2022

Debata “Przyszłość zawodu prawnika w Polsce”

Dorota Rzążewska

Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP) obecnej kadencji.

Pełniła też tę funkcję w latach 2017-2021. Wcześniej była również Dziekanem Okręgu Mazowieckiego PIRP.

Jest krajowym i europejskim rzecznikiem patentowym oraz radcą prawnym, a także mediatorem w sprawach własności intelektualnej oraz arbitrem polskich i europejskich sądów arbitrażowych ds. domen internetowych.

Od ponad 25 lat doradza polskim i zagranicznym klientom w sprawach z zakresu ochrony praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomaga przedsiębiorcom efektywnie zarządzać prawami własności intelektualnej by rozwijać biznes i osiągać rynkowy sukces.

Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie rzecznika patentowego oraz radcy prawnego dzięki czemu z dużym powodzeniem prowadzi postępowania sporne i sądowe z zakresu naruszeń praw wyłącznych, w tym skomplikowane spory patentowe oraz odnośnie znaków towarowych czy praw autorskich.

Zajmuje się także tematyką ochrony praw własności intelektualnej w Internecie w odniesieniu do nazw domen internetowych a także szeroko w rozumianej działalności e-commerce. Wspiera też firmy w realizacji strategii biznesowych, świadcząc pomoc z obszaru prawa korporacyjnego i obsługi transakcji handlowych.

Aktywnie popularyzuje wiedzę na temat ochrony praw własności intelektualnej podczas wielu konferencji, szkoleń i warsztatów edukacyjnych. Jest autorką licznych krajowych i zagranicznych publikacji. Działa aktywnie także w międzynarodowych organizacjach prawa własności intelektualnej INTA oraz AIPPI.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest wspólnikiem zarządzającym Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi oraz JWP Kancelarii Prawnej, a także fundatorką Fundacji JWP Pomysł-Patent-Zysk.