Dorota Rzążewska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Prawa i Administracji, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny – specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzonych przed sądami, organami ścigania tudzież organami celnymi, a także sprawach spornych przed Urzędem Patentowym. Zajmuje się doradztwem strategicznym, sporządzaniem opinii i umów w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz w sprawach dotyczących domen internetowych. Odpowiada za prowadzenie mediacji w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej,  zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz domen internetowych. Pełnomocnik w postępowaniach mediacyjnych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Zasiada również w składzie orzekającym sądu arbitrażowego dla domen internetowych .pl & .eu

Moje prelekcje

Brak prelekcji.

Dorota Rzążewska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Prawa i Administracji, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny – specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzonych przed sądami, organami ścigania tudzież organami celnymi, a także sprawach spornych przed Urzędem Patentowym. Zajmuje się doradztwem strategicznym, sporządzaniem opinii i umów w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz w sprawach dotyczących domen internetowych. Odpowiada za prowadzenie mediacji w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej,  zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz domen internetowych. Pełnomocnik w postępowaniach mediacyjnych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Zasiada również w składzie orzekającym sądu arbitrażowego dla domen internetowych .pl & .eu