Michał Babicz

Założyciel FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna.

 

Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości.

 

Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających – występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi).

 

Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca.

 

Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.

 

Prawnik Lider w PL w kategorii „Prawo karne dla biznesu” wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2019

Moje prelekcje

6.03.2020

Dyskusja w panelu Future of Law

02.03.2018

Sukces jest sumą naszych porażek

25.04.2014

RISING STAR - jak rozwinąć kancelarię w 3 lata

Michał Babicz

Założyciel FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna.

 

Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości.

 

Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających – występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi).

 

Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca.

 

Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.

 

Prawnik Lider w PL w kategorii „Prawo karne dla biznesu” wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2019