Przemysław Rosati

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (od marca 2021 r.). Członek warszawskiej izby adwokackiej od 2006 r. Rozpoczął wówczas aplikację adwokacką. W 2010 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. Od 2012 r. zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego. Początkowo jako członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2013 r. został zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a w 2016 r. zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2016 r. Na Krajowym Zjeździe Adwokatury został wybrany do Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2016-2020 był członkiem Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz Komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA. W roku 2021 objął przewodniczenie Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zawodów Zaufania Publicznego, a także przewodniczenie Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Przewodniczy też Instytutowi LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Moje prelekcje

Brak prelekcji.

Przemysław Rosati

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (od marca 2021 r.). Członek warszawskiej izby adwokackiej od 2006 r. Rozpoczął wówczas aplikację adwokacką. W 2010 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. Od 2012 r. zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego. Początkowo jako członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2013 r. został zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a w 2016 r. zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2016 r. Na Krajowym Zjeździe Adwokatury został wybrany do Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2016-2020 był członkiem Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz Komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA. W roku 2021 objął przewodniczenie Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zawodów Zaufania Publicznego, a także przewodniczenie Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Przewodniczy też Instytutowi LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.