Przemysław Rosati

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (od marca 2021 r.). Członek warszawskiej izby adwokackiej od 2006 r. Rozpoczął wówczas aplikację adwokacką. W 2010 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. Od 2012 r. zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego. Początkowo jako członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2013 r. został zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a w 2016 r. zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2016 r. Na Krajowym Zjeździe Adwokatury został wybrany do Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2016-2020 był członkiem Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz Komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA. W roku 2021 objął przewodniczenie Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zawodów Zaufania Publicznego, a także przewodniczenie Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Przewodniczy też Instytutowi LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Moje prelekcje

11.03.2022

Debata “Przyszłość zawodu prawnika w Polsce”

Przemysław Rosati

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (od marca 2021 r.). Członek warszawskiej izby adwokackiej od 2006 r. Rozpoczął wówczas aplikację adwokacką. W 2010 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. Od 2012 r. zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego. Początkowo jako członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2013 r. został zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a w 2016 r. zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2016 r. Na Krajowym Zjeździe Adwokatury został wybrany do Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2016-2020 był członkiem Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz Komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA. W roku 2021 objął przewodniczenie Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zawodów Zaufania Publicznego, a także przewodniczenie Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Przewodniczy też Instytutowi LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.