Tomasz Korczyński

Kieruje praktyką Infrastruktury i Kontraktów Publicznych warszawskiego biura Greenberg Traurig. Doradza podmiotom prywatnym, publicznym i instytucjom finansującym w realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym realizowanych w formule zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i koncesji na roboty budowlane. Wspierał klientów w kluczowych i pionierskich projektach infrastrukturalnych w sektorze rewitalizacji, efektywności energetycznej, ochrony zdrowia, transportu, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, edukacji, budynków publicznych i mieszkalnictwa socjalnego.

Tomasz IV kadencję pełni funkcję Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP. Jest autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących PPP, koncesji na roboty budowlane oraz innych form realizacji inwestycji publiczno-prywatnych. Jest również prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej oraz wieloletnim wykładowcą na aplikacji adwokackiej.

Tomasz Korczyński

Kieruje praktyką Infrastruktury i Kontraktów Publicznych warszawskiego biura Greenberg Traurig. Doradza podmiotom prywatnym, publicznym i instytucjom finansującym w realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym realizowanych w formule zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i koncesji na roboty budowlane. Wspierał klientów w kluczowych i pionierskich projektach infrastrukturalnych w sektorze rewitalizacji, efektywności energetycznej, ochrony zdrowia, transportu, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, edukacji, budynków publicznych i mieszkalnictwa socjalnego.

Tomasz IV kadencję pełni funkcję Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP. Jest autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących PPP, koncesji na roboty budowlane oraz innych form realizacji inwestycji publiczno-prywatnych. Jest również prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej oraz wieloletnim wykładowcą na aplikacji adwokackiej.