dr Wojciech Sztuba

Wojciech posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie usług doradztwa podatkowego i biznesowego dedykowanych w szczególności firmom z sektorów nieruchomości oraz energetyki. Specjalizuje się między innymi w planowaniu podatkowym, wsparciu transakcyjnym, efektywnym opodatkowaniu firm oraz
w systemach zarządzania funkcją podatkową. Jest uznanym ekspertem w zakresie energii odnawialnej oraz sektora nieruchomości komercyjnych.

Wykładowca wielu specjalistycznych konferencji i webinariów.

Od grudnia 2015 r. doktor nauk prawnych (specjalność: prawo podatkowe).

Prezes zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association od 2016 r.,
a od 2019 r. – członek Executive Committee IFA European Region.

dr Wojciech Sztuba

Wojciech posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie usług doradztwa podatkowego i biznesowego dedykowanych w szczególności firmom z sektorów nieruchomości oraz energetyki. Specjalizuje się między innymi w planowaniu podatkowym, wsparciu transakcyjnym, efektywnym opodatkowaniu firm oraz
w systemach zarządzania funkcją podatkową. Jest uznanym ekspertem w zakresie energii odnawialnej oraz sektora nieruchomości komercyjnych.

Wykładowca wielu specjalistycznych konferencji i webinariów.

Od grudnia 2015 r. doktor nauk prawnych (specjalność: prawo podatkowe).

Prezes zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association od 2016 r.,
a od 2019 r. – członek Executive Committee IFA European Region.