News

Dochodowość klienta, projektu , partnera – analiza i optymalizacja (16:30-18:30)

Podczas warsztatu zaprezentujemy na praktycznych przykładach proces analizy dochodowości klienta / partnera / sprawy / projektu.

Zaczniemy od zagadnień najmniej skomplikowanych, by na końcu pokazać jak dojść do kalkulacji i analizy dochodowości. Zajmiemy się również wskazaniem trudności i wyzwań związanych z analizą dochodowości.

Plan warsztatu :

  1. Dla początkujących – analiza wskaźnika kosztów do przychodów,
  2. Pierwsze kroki – wskaźniki pomocne przy analizie dochodowości,
  3. Poważny temat – interpretacja strumienia wartości przychodu metodą SEBIC – gdzie „ucieka” dochodowość?
  4. Zaawanasowani – Kalkulacja wskaźnika dochodowości klienta / partnera / sprawy / projektu,
  5. Analiza i benchmarking wskaźnika dochodowości
  6. Trudności w kalkulacji i analizie dochodowości

Uczestnicy dowiedzą się jak rozpocząć lub usprawnić kalkulację dochodowości. Zaprezentujemy autorski model analizy strumienia wartości dochodu SEBIC – Scope Efficiency Billable Invoiced Collected.

Prowadzący: Marcin Nowakowski
Czas trwania: 2 godz.

9 lutego 2020