Daria Rutecka

Daria Rutecka współpracuje z kancelarią Schoenherr od 2015 roku. Jej główne obszary praktyki i zainteresowań prawnych obejmują transakcje technologiczne, ochronę danych osobowych, prawo własności intelektualnej i nowe technologie. 

Daria specjalizuje się i doradza w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i prywatnością danych wielu zagranicznym i lokalnym firmom z różnych branż. Pisze i publikuje artykuły na temat ochrony danych osobowych, nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. Daria jest członkiem zespołu ds. technologii i cyfryzacji oraz zespołu „AI Affinity” w Schoenherr. Doradza również w licznych transakcjach M&A, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno kwestii korporacyjnych, jak i spraw związanych z danymi osobowymi lub technologią. 

Daria pracuje przy transakcjach M&A w różnych sektorach przemysłu, w tym bankowości i ubezpieczeń, technologii i telekomunikacji oraz wielu innych. Łączy swoje doświadczenie w zakresie ochrony danych/informatyki i włącza je do transakcji M&A, nad którymi pracuje. Obecnie Daria przygotowuje doktorat na temat prawnych aspektów sztucznej inteligencji jako szczególnego rodzaju oprogramowania.

Daria Rutecka

Daria Rutecka współpracuje z kancelarią Schoenherr od 2015 roku. Jej główne obszary praktyki i zainteresowań prawnych obejmują transakcje technologiczne, ochronę danych osobowych, prawo własności intelektualnej i nowe technologie. 

Daria specjalizuje się i doradza w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i prywatnością danych wielu zagranicznym i lokalnym firmom z różnych branż. Pisze i publikuje artykuły na temat ochrony danych osobowych, nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. Daria jest członkiem zespołu ds. technologii i cyfryzacji oraz zespołu „AI Affinity” w Schoenherr. Doradza również w licznych transakcjach M&A, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno kwestii korporacyjnych, jak i spraw związanych z danymi osobowymi lub technologią. 

Daria pracuje przy transakcjach M&A w różnych sektorach przemysłu, w tym bankowości i ubezpieczeń, technologii i telekomunikacji oraz wielu innych. Łączy swoje doświadczenie w zakresie ochrony danych/informatyki i włącza je do transakcji M&A, nad którymi pracuje. Obecnie Daria przygotowuje doktorat na temat prawnych aspektów sztucznej inteligencji jako szczególnego rodzaju oprogramowania.