Maciej Stradomski

Doktor habilitowany finansów, wykładowca i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym przez lata pełnił funkcję Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Od lat związany z bankowością, funduszem private equity oraz branżą doradczą. Współzałożyciel i Członek Zarządu CMT Advisory. Wchodzi w skład licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych. Dyrektor Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego.

W codziennej pracy nadzoruje i wspiera zespół realizujący projekty dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się również w obszarach finansów przedsiębiorstw, nadzoru właścicielskiego, tworzeniu eksperckich opinii ekonomicznych oraz transakcjach M&A – ze szczególnym naciskiem na doradztwo w zakresie strategii akwizycyjnych i pozyskiwania finansowania. 

Autor licznych publikacji naukowych oraz komentarzy eksperckich dotyczących finansów przedsiębiorstw. Kierownik i uczestnik projektów naukowych prowadzonych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Doradca podatkowy nr 12526.

Maciej Stradomski

Doktor habilitowany finansów, wykładowca i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym przez lata pełnił funkcję Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Od lat związany z bankowością, funduszem private equity oraz branżą doradczą. Współzałożyciel i Członek Zarządu CMT Advisory. Wchodzi w skład licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych. Dyrektor Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego.

W codziennej pracy nadzoruje i wspiera zespół realizujący projekty dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się również w obszarach finansów przedsiębiorstw, nadzoru właścicielskiego, tworzeniu eksperckich opinii ekonomicznych oraz transakcjach M&A – ze szczególnym naciskiem na doradztwo w zakresie strategii akwizycyjnych i pozyskiwania finansowania. 

Autor licznych publikacji naukowych oraz komentarzy eksperckich dotyczących finansów przedsiębiorstw. Kierownik i uczestnik projektów naukowych prowadzonych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Doradca podatkowy nr 12526.