Marzena Rosler-Borakiewicz

Certyfikowana Compliance Officerka z praktyką w obszarze  HR Compliance. Wykładowczyni na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na studiach podyplomowych „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing). W FILIPIAK BABICZ LEGAL odpowiedzialna za obszar HR i organizacja. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych – doradza firmom w stosowaniu przepisów prawa HR mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości i standardy, na których budują swój biznes.

Zajmuje się audytem procesów HR, pomaga skutecznie wdrożyć procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji oraz realizację zgłoszonych nieprawidłowości w ramach funkcjonującego w organizacji systemu whistleblowingowego. Reprezentuje Klientów  w postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy. Doradza w sprawach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia.

Marzena Rosler-Borakiewicz

Certyfikowana Compliance Officerka z praktyką w obszarze  HR Compliance. Wykładowczyni na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na studiach podyplomowych „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing). W FILIPIAK BABICZ LEGAL odpowiedzialna za obszar HR i organizacja. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych – doradza firmom w stosowaniu przepisów prawa HR mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości i standardy, na których budują swój biznes.

Zajmuje się audytem procesów HR, pomaga skutecznie wdrożyć procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji oraz realizację zgłoszonych nieprawidłowości w ramach funkcjonującego w organizacji systemu whistleblowingowego. Reprezentuje Klientów  w postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy. Doradza w sprawach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia.